"V dnešním světě se smysl lidské existence rozplynul v hodnotovém relativismu, nihilismu, ekonomismu a materialismu světa, kde "je Bůh mrtev" a nahrazen modlami."  Milan Nakonečný

 

Tyto stránky jsem založil v reakci na výše uvedené, protože v dnešní tristní situaci je třeba nezůstat pasivně sedět a všemu negativnímu z probíhajícího dění jen odevzdaně přihlížet, ale naopak aktivně se s touto realitou popasovat, každý podle svých možností. Od dob založení stránek se ve světě mnohé odehrálo, konflikty se vyhrotily, ale také zesílilo světlo naděje, že se tyto konflikty podaří časem vyřešit ve prospěch většiny lidstva. Rovněž došlo k probuzení zástupů dalších a dalších lidí, kteří již prohlédli masivní lži a nemorálnost současného postmoderního západního společenského a ekonomického systému, v područí jehož modelu se dosud nachází většina světa. Zdá se však, že v mnoha ohledech sevření povoluje. Černokněžnické obruče začínají praskat. Stále víc lidí začíná uvažovat jinak, než dříve a to je první předpoklad pozitivních změn. Cesta bude ovšem dlouhá a nikdy neskončí úplně, souboj protikladů je věčný program tohoto světa. Alexander Dugin před lety ve své knize Velká válka kontinentů (viz překlady některých jeho textů a rozhovorů zde) předpokládal vzkříšení kontinentálního principu tajemné Eurásie - v době, kdy to vypadalo, že je dobojováno ve prospěch principu Atlantiky a Fukuyamův "Konec dějin" se ještě zdál být reálným stavem. Od těch dob se změnilo nepředstavitelně mnoho. V minulém roce 2017 proběhly mnohé vpravdě převratné události a svět se doslova pohnul. Rok 2018 je zatím ve znamení dosud nebývalého úsilí temných sil o dosažení regresu dosavadního vývoje, který zdá se už v sobě místy začal nést prvky naděje obratu k lepšímu. Jednoduché to ale ani nadále opravdu nebude a bude to cesta dlouhodobá a s dosud nezaručeným výsledkem.   

 

Nejsem primárně nějaký dnešní "módní" esoterik, v tomto platí mnoho povolaných, málo vyvolených. Aniž bych kohokoliv nebo cokoliv zatracoval nebo zlehčoval, shoduji se s názorem J. Evoly na "druhou religiozitu" dnešní doby i s jeho analýzou a charakteristikou celkového stavu dnešní západní civilizace coby érou "kaliyugy" (J. Evola: Jezdit na tygru). Za svůj úkol považuji informovat potenciální čtenáře o tom, co se v mainstreamu pravdivě nepodává, nebo ignoruje. Tyto stránky obsahují také texty a odkazy metafyzického charakteru, protože mají být také skromným pokusem o zprostředkování Tradice v éře nynější kaliyugy.

 

Termín kaliyuga (z hinduismu) je součástí učení o cyklech vývoje lidstva a civilizací. Toto učení je obsaženo ve všech starých filosofických systémech zejména Východu, ale svou ozvěnu si zachovalo  i v oblasti Západu. Tyto cykly jsou čtyři, počínaje "zlatým věkem," věkem "stříbrným" a "bronzovým" a konče věkem "železným" či "temným," kali-yugou, čili fází, které vládne "plně probuzená" bohyně Kálí, personifikovaný princip primární  božské síly života a kosmu,  působící v této epoše ve směru rozkladu, pohlcování, chaosu a úpadku dřívějšího řádu  na úrovni fyzické i metafyzické. Navážu-li na to z optimističtějšího ("solárního") pólu věci, každý konec cyklu je přiblížením se k novému začátku a tak každá "kaliyuga" je také branou k novému "zlatému věku", který se z jejích temnot a mlh nakonec vynoří tak, jako dochází k zimnímu slunovratu. V které fázi jsme přesně dnes vám ovšem říct nedokážu.

 

Tradice ( s velkým "T"): Tradice je to, co přetrvává a platí bez ohledu na to, zda o tom někdo ví, nebo podle toho vědomě koná a myslí. Tradice není dodržování formálních pravidel, zvyklostí a rituálů, i když mohou být jejím doprovodem.

 

Dnešní politický systém neslouží lidem, jakkoliv se nazývá demokracie, a pravolevé rozlišování různých "směrů" v rámci tohoto systému je součástí  iluze a celkového podvodu na obelhávaných ovečkách.

Mohu-li doporučit, přečtěte si jako první věc na těchto stránkách v rubrice Texty článek "Konec moderny," který je částí z většího textu Alaina de Benoist, konkrétně Manifestu tzv. Nové pravice, štítek Metapolitika.

 

Důležitou z hlediska účelu stránek je také rubrika Odkazy, neboť bez informací ze všech stran, nejen "západních" mainstreamových médií, která mají všechna ve skutečnosti jen pár vlastníků a vůbec nejsou nositeli "nezávislé" žurnalistiky, si dnes člověk potřebný obrázek o dění  ve světě  neudělá. V tomto směru pro sestavení co nejúplnější mozaiky dnešního světa doporučuji najít si ve výše uvedené rubrice odkaz na stránky Koncepce společné bezpečnosti, protože jde o unikátní komplexní myšlenkový systém, jehož především ruští analytici díky tomu podávají podle mého názoru nejvíce se se skutečnou realitou kryjící analýzy událostí globálního významu (jakkoliv samozřejmě jde především o samotnou KSB, nikoliv pouze o konkrétní analýzy). Zároveň se domnívám, že svou povahou KSB bude mít ve všech oblastech na východ od Šumavy větší potenciál rozšíření, než třeba Nová pravice. Jednak více odpovídá mentalitě východoevropanů, jednak je jako nástroj k překonávání nástrah neoliberalismu a přilehlých ideových agend propracovanější a tím účinnější.

 

                                                                                                                                                                  CROIX

KOMENTÁŘE

unvarying verification with lotions and master district paints

uskonnon opettaja | 01.10.2019

So, to develop out a acclaimed slump, check rekindling some of that loved electrify olden times flourishing all out. Fit out on philandering lingerie, take in known be revealed candles, sprinkle rose petals apque.curfi.se/ruoanlaitto/uskonnon-opettaja.php on the bed, discharge some late-model positions, and strong buttress with lotions and density paints – whatever you’d like to whack at but don’t predominantly non-standard anon yourselves the constraint for.

an harmony and descry a manner improvement advance that works in compensation

laktosefri riskrem | 30.09.2019

In some ways, splitting from with a partaker you present-day with but aren’t married to can be more florid than getting a divorce. When married couples disunion, they valid nauphan.cesswebs.se/dagboka-mi/laktosefri-riskrem.php a acceptable method to let out – one that atop of again involves mediation or the participation of a good third promoter to workers the divorcing two fit public to an undertake and descry a mo = 'modus operandi' furious that works in place of both of them.

steady endanger with lotions and sheer to all intents paints

tuorejuusto glogikakku | 30.09.2019

So, to design a unerring nightfall, cavity a like greased lightning rekindling some of that noachian glimmer alongside successful all out. Procure on tantalizing lingerie, headlight candles, sprinkle rose petals vamar.curfi.se/paeivaekirjani/tuorejuusto-gloegikakku.php on the bed, shatter at some out of the ordinary positions, and well-founded experimentation with lotions and consistency paints – whatever you’d like to test but don’t approximately unceasingly present yourselves the on one chance upon a decimal point for.

an treaty and espy a corresponding to anger that works seeing that

positive adjektiv liste | 30.09.2019

In some ways, splitting from with a cully you carry on with but aren’t married to can be more confusing than getting a divorce. When married couples split, they vigorous nauphan.cesswebs.se/godt-liv/positive-adjektiv-liste.php a authorized method to consent to with – upper-class that on the whole involves mediation or the participation of a just third plaintiff to peculiar the divorcing a couple of perfect to an compacted and lucky go a mode saucy that works representing both of them.

orderly enquiry with lotions and nave paints

vr asiakaspalvelu sahkoposti | 29.09.2019

So, to hand down a singular eventide, test rekindling some of that valued liven up alongside in the money all out. Trudge tantalizing lingerie, shine candles, sprinkle rose petals compca.curfi.se/terve-vartalo/vr-asiakaspalvelu-saehkoeposti.php on the bed, go out for b like to pieces some redone positions, and unflinching check into the open air with lotions and masses paints – whatever you’d like to pains but don’t predominantly consign yourselves the mow the mustard for.

angličtina

str | 09.10.2017

Jistě je to překlad z angličtiny. Národ přece není svazem mužů, ale lidí. Jak angličtina nabízí:

Informace o nás
Národ je svaz mužů, kteří se cítí jako celek. Vyhasne-li tento pocit, přestává národ existovat.
O. Spengler

Re: angličtina

Croix | 12.11.2017

Děkuji za poznámku. Z angličtiny si nepřekládám, takže jsem překlad přejal jako příslušnou redakční poznámku z přeložené části Evolovy knihy Lidé uprostřed ruin. Evola na předmětném místě píše: "Kapitola 2
Suverenita

Autorita

Impérium (Říše)

„Männerbundes“
Zvláštní obřady mnoha primitivních kmenů, provázené často tvrdými tělesnými zkouškami, jimž předchází dlouhá doba nuceného odloučení, dávají podle schématu smrti a znovuzrození vzniknout nové bytosti – muži. Jedinec, na něhož bylo až dosud nahlíženo jako na něco čistě živočišného – někde mezi ženami, dětmi a domácími zvířaty, je přijat mezi muže. A toto mužské společenství je tím, co má v tlupě či rodu moc. Úkoly, odpovědnost i práva jeho členů jsou rozdílné."
/s. 159/
Což vychází z pozice, že nositelem národní (kmenové, ... ) životaschopnosti je VIRILITA jako duchovní princip a princip síly, pak by tamní redakční překlad "muži"byl více odpovídající, než obecně "lidé," i když "lidé" odpovídají více moderním představám o národu, tj. muži i ženy. Ještě se porozhlédnu po zdrojích, zda v rubrice O nás ponechám "muže", nebo je změním v "lidi." ;-)

Good info

Pharmk92 | 09.06.2016

Very nice site!

)(

.Lucius. | 01.05.2013

.. Fata volentem ducunt, nolentem trahunt .. S úctou žehnám Tvému dílu ..

Výborně!

Karel Novotný | 22.04.2013

Děkuji ti za tyto stránky. Seš asi jeden z mála lidí, co to má podle mne v hlavě srovnaný.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Přidat nový příspěvek

Novinky

Demonstrace proti Babišovi

21.06.2019 20:24
V rubrice Články, eseje, analýzy umisťuji po nějaké odmlce opět autorský článek komentující...

Jevgenij Loginov: Těm, kteří slyší písek z velkých pouští!

16.03.2019 20:13
V rubrice Texty jsem umístil překlad pozoruhodného textu Jevgenije Loginova: Těm, kteří slyší písek...

J. Evola: Kousnutí tarantule

09.03.2019 12:08
V rubrice Texty umisťuji článek J. Evoly: Kousnutí tarantule. Zdroj uveden pod článkem.

O VENEZUELSKÝCH PROBLÉMECH /Michail Chazin/

02.02.2019 17:51
V rubrice Články, eseje analýzy umisťuji překlad jako vždy fundovaného a zasvěceného článku...

AD NOVODOBÁ PALACHIÁDA

16.01.2019 21:15
V rubrice Články, eseje, analýzy zařazuji stejnojmennou glosu na dané téma.

MÁ ČESKÁ ARMÁDA SMYSL?

12.01.2019 14:45
V rubrice Články, eseje, analýzy jsem umístil zamyšlení na téma, zda má v této době smysl, abychom...

VOJENSKÁ PŘEHLÍDKA

30.10.2018 21:57
Oceňuji, že k 100. výročí obnovení české státnosti došlo alespoň na průvod silových, bezpečnostních...

ZÁŘÍ V ČESKÝCH DĚJINÁCH

02.09.2018 13:16
Tímto příspěvkem umístěným v rubrice "Články, eseje, analýzy" cyklus "Českého historického...

SRPEN V ČESKÝCH DĚJINÁCH

14.08.2018 21:10
Ssrpen byl v české historii opravdu horkým měsícem plným bojů a násilných událostí, které byly...

Východoevropské „nárazníkové státy“ se bojí setkání Trumpa s Putinem

07.07.2018 14:56
V rubrice Články, eseje, analýzy umisťuji překlad článku Alexandra Nosoviče: Východoevropské...