Aktualizace Úvodu

08.04.2018 14:32

Rovněž jsem dnes provedl nějaké úpravy textu Úvodu, jsou to části psané kurzívou.