Alexandr Dugin: Čtvrtá politická teorie. Konec 20. století - konec éry moderny

22.04.2014 16:29

Přeložil jsem  článek Alexandra Dugina "Čtvrtá politická teorie. Konec 20. století - konec éry moderny," vydaný v roce 2OO8 na ruském serveru evrazia.org  a nabídl překlad i několika dalším českým serverům. Je to jeden z pokusů o překonání postmoderního nihilismu a chaosu, který v současné době lidská civilizace zažívá. O rok později vyšla celá Duginova monografie na dané téma (352 stran textu v ruštině).  Duginovy názory jsou  zajímavé nejen z toho důvodu, že náleží do okruhu poradců prezidenta Putina, kteří se podílejí na ideovém zajišťování nové ruské politiky i na jejím strategickém plánování.  Čtvrtou politickou teorií A. Dugin  rozumí postupně se rodící politickou teorii a od ní odvozovanou praxi, která po vyčerpání tří velkých politických teorií vrcholících ve svém vlivu ve 20. století – tj.  liberalismu včetně neoliberalismu, komunismu a fašismu – má v 21. století tyto směry nahradit, resp. má nahradit jejich dnes ve světě nejvíce rozšířeného "dědice" - postliberalismus (Dugin používá termín postliberalismus v širším významu, než neoliberalismus, proto jsem jej tak i překládal).  Má se tak stát například odmítnutím principů starších koncepcí, zejména formou „křížového tažení“ proti postmoderně, postindustriální společnosti, v praxi realizované liberální myšlence, globalismu a jeho logistické a technologické základně a jejich nahrazením tradicí a přirozeností při rozvoji lidské společnosti a obnovením duchovnosti, znovuobjevením bytí.