Hodina Eurasie

26.10.2015 21:46

Hodina Eurasie
Pokud jsme v Eurasii, pokud hovoříme jejím jménem, pokud zůstáváme spojeni
s jejím tajemným, mystickým tělem, Eurasie patří nám, „našim“. Nehledě na všechna
pronásledování ze strany atlantistů, nehledě na všechnu efektivnost jejich podvratné
strategie, nehledě na těžký a hluboký „spánek“ celých oblastí a národů ji obývajících,
nehledě na záplavu agentů atlantického řádu v kontinentální politice, kultuře a průmyslu,
proces „dekolonizace“ je nevyhnutelný. My však nesmíme upadat do archaizace
a hájit nějaké přežité kulturní, sociální nebo politické formy, nesmíme být prostými
konzervativci, konzervativci ze setrvačnosti. Eurasijský řád je celkovou konzervativní
revolucí, je velkým procitnutím geopolitického uvědomění, cestou vertikály, nikoli
hadovitým kolísáním zleva napravo nebo pokusem o zpětné couvání. Eurasijský řád je
drsný a otevřený souboj se silným a chytrým protivníkem – a řádem Tancující Smrti
a Rudého Osla /tj. de facto Západem, pozn. Croix/. Musíme svrhnout služebníky oceánu do oceánu,

musíme odeslat ostrovní agenty zpátky na jejich ostrovy. Musíme oddělit z politického, kulturního

i nacionálního těla kontinentu ty, kdož zradili naše ideály a naše zájmy. Ano, naši nepřátelé
mají svou pravdu. Ano, my si musíme vážit jejich pevné metafyzické volby a musíme
pozorně pátrat v jejich tajemstvích, v tajemstvích „studní Západu“. Ale od toho
nesmí trpět naše rozhodnost, naše odhodlání, naše neústupná chladnokrevnost. Budeme
shovívaví jenom tehdy, bude-li náš kontinent svobodný a poslední atlantista smeten
do slaných vod, do živlu symbolicky patřícímu egyptskému bohu s tváří Krokodýla.
Čas se naplňuje. Poslední a rozhodná bitva je blízko. Zdalipak jste všichni připraveni
na vyvrcholení velké války kontinentů?

(A. Dugin: Velká válka kontinentů, překl. dr. B. Dejdar)