Jak dál na Ukrajině? Který scénář se naplňuje?

09.05.2014 11:12

Tento článek po měsíci navazuje na předchozí s názvem „Jak dál na Ukrajině? Čtyři možné scénáře.“ Nabídl jsem ho také některým dalším serverům.