KVĚTEN V ČESKÝCH DĚJINÁCH

27.04.2018 20:06

KVĚTEN V ČESKÝCH DĚJINÁCH

Většině z nás se asi při názvu pátého měsíce roku, května, vybaví spíše „máj“, čili měsíc lásky, a samozřejmě rozkvétající příroda, která dala novodobý název tomuto měsíci. Když jsem ovšem ukončil výběr událostí majících podstatný a symbolický význam v dějinách pro české země, ukázalo se, že pro tento měsíc, nehledě na jeho obvykle meteorologicky a celkově přírodně opravdu pozitivní atmosféru, je charakteristický souhrn událostí spíše násilných, zlomových a krvavých. A to nejen s ohledem na konec 2. světové války, jejíž poslední velké boje doznívaly především na našem území – ovšem na druhé straně samotné skončení této války je skutečnost sama o sobě zase vysoce pozitivní. Událostem 2. světové války ostatně věnuji patřičnou pozornost, zvlášť s ohledem na to, že v posledních desetiletích sílí tendence obrátit znaménka v historické rovnici této války v určitém směru do opačných hodnot.