Michail Chazin: Prognóza na rok 2014

18.01.2014 17:39

PROGNÓZA NA ROK 2014

 

Našel jsem na internetu Prognózu na rok 2014 od Michaila Chazina, předního ruského novináře, politologa a politického analytika, kde velmi výstižně a podrobně pojednává o současné situaci v globálních mocenských strukturách a možném vývoji v roce 2014. Protože v analytické části velice názorným způsobem popisuje jednotlivé nejmocnější síly a faktory, které určují to, co se dnes ve světě děje a v českém prostředí zvídavý čtenář se k takovému textu dostane jen náhodně a ještě musí být vybaven jazykově v ruštině, což obojí není samozřejmé, rozhodl jsem se část Chazinovy prognózy zprostředkovat formou jakési volné podrobnější rešerše, kterou jsem místy doplnil některými vysvětleními tam, kde to podle mě bylo třeba, např. při přihlédnutí k našim domácím poměrům. Tyto pasáže jsem většinou umístil do závorek. Pracovně jsem rovněž přeložil termíny, jimiž v originále v ruštině M. Chazin označuje skupiny soupeřící mezi sebou v globálních strukturách podle převážné míry jejich a pro zjednodušení jsem je pak používal dále v textu. Snad je shledáte přijatelnými.

 

Prognóza M. Chazina na rok 2014 začíná stručným bilancováním roku předchozího. Ve výčtu událostí nechybí situace kolem Íránu, Sýrie, události na Ukrajině, změna vlády v Gruzii od protiruské v antiamerickou. Prakticky ve všech významných událostech minulého roku se nepodařilo atlantickému bloku dosáhnout svých cílů, naopak byla potvrzena pozice Číny a zejména výrazné posílení vlivu Ruska. Je to zcela nová situace a zcela nový průběh daných záležitostí, než bylo více než 20 let obvyklé. Svět se začal měnit už nejen skrytě, ale i viditelně. Muselo se tedy něco odehrát a tím něčím je vystupňování rozkolu v hospodářsko-finančních globálních mocenských kruzích, jehož důsledkem je nové rozdávání karet, počínající nové globální poměry a ovšem i vystupňované riziko rozsáhlých vojenských konfliktů, neboť toho, kdo slábne, tlačí čas a je proto v  pokušení zvrátit situaci právě takovým způsobem, dokud má ještě dostatečný vliv v příslušných ekonomických a vojenských strukturách (globální finanční struktury a armády USA a nejbližších spojenců).

 

Rok 2014 proto bude probíhat v rámci soupeření tří nejvýznamnějších globálních mocenských skupin, těch skutečných! První skupinu označuje M. Chazin проценщики (protsenschiki – procentčíci či možná výstižněji byť volněji úvěrovci, vhodný český termín jsem nenalezl, zůstanu pro účely textu u „úvěrovců“ ). Jejím nynějším centrem je Mezinárodní měnový fond (MMF). Čtenářům nemainstreamových médií praxi této instituce není třeba podrobněji vysvětlovat. Druhou definovanou skupinou jsou меняли (menyali – směnárníci). Třetí skupina je rovněž dosud globálního vlivu, ochotná se smířit v reálné situaci s určitou mírou regionalizace, tj. na USA samé a nejbližší sféru jejich vlivu v budoucnosti. Tato třetí skupina je srovnatelná s regionálními („domácími“) centry jako je Čína, Latinská Amerika, Eurasie, ale je rovnocenná prvním dvěma díky tomu, že ve své moci drží emisi DOLARU, je to (překvapivě pro mnohé!) dnešní Obamova administrativa a lidé ovládající po rozkolu globálních kruhů FED.

 

První dvě skupiny mají neslučitelné zájmy, protože směnárníci potřebují relativně samostatná finanční centra s vlastní zprostředkovávací infrastrukturou, úvěrovci jeden jednotný měnový systém a to za podmínky kontroly nad emisním centrem hlavní valuty (s pomocí dolaru a eura směřují ke konvergenci světových měn, zdá se tedy, že k rozkolu došlo postupně tak, jak pokračovaly snahy lidí tvořících dnes druhou skupinu realizovat výše uvedené – vznikl tak antagonismus ve struktuře). Úvěrovci proto nezbytně potřebují dostat do své moci FED, vytlačit z něj lidi orientované na Obamovu administrativu, neboť jak bylo uvedeno výše, po rozkolu v globální „elitě“ zůstal FED v rukou skupiny, která se postavila za obamovskou administrativu. Úvěrovci jsou proto také zdrojem agresivity americké zahraniční politiky zejména v případech, kdy jsou věci ostatním vnucovány přímo zbraněmi. Obama a dnešní FED vyvažují stávající situaci orientací na směnárníky.

 

Úvěrovci mají stále krom vlivu na americkou zahraniční politiku a armádu také v rukou agendu největších mezinárodních bank, Světové banky, světových obchodních společností a EVROPSKÉ UNIE skrze současnou bruselskou byrokracii! Součástí jimi ovládané agendy je také liberální (neoliberální) „elita“ působící v zemích bývalého východního bloku (u nás struktura především kolem V. Havla, resp. jeho následovníci, ale i zdegenerované strany jako dnešní naše sociální demokracie, nebo ODS a pod., aktuálně na Ukrajině lidé organizující oranžové revoluce atd.).

 

Z výše uvedeného plyne, že směnárníci tím pádem jsou nuceni či chtějí podporovat euroasijské centrum, tudíž ani není v jejich zájmu začlenění Ukrajiny pod nynější proatlantickou EU. V probíhajícím procesu vytvářená SEVEROATLANTICKÁ ZÓNA VOLNÉHO OBCHODU je nástrojem úvěrovců jak oslabit pozice směnárníků v jejich dosavadní základě v USA (jakkoliv i ti druzí mají svou základnou USA). Velkým bojištěm je pak Rusko, kde liberálové jsou mocnou 5. kolonou úvěrovců v ruském hospodářství, v politice i státní správě a vládě (to vysvětluje některé občas protichůdné prvky v ruské domácí i zahraniční politice – lidé kolem Putina nemají volnou ruku a vše se tak nepovede z jejich pohledu žádoucím způsobem - výše uvedený rozkol v globálních skupinách majících svůj mocenský základ v USA vysvětluje ovšem podobné kolísání např. i v zahraniční politice USA.).

 

Zdroje a vliv úvěrovců byly v posledních několika letech oslabeny a umenšeny. Proto je v jejich zájmu realizovat větší regionální válku, nový velký teroristický útok a podobné provokace včetně osnování státních převratů, které by poškodily pozice globálních konkurentů nebo „špatných“ regionálních center a tím navršit své možnosti a zdroje pro další mocenský globální boj a obrácení vývoje ve svůj prospěch.

 

Celá prognóza v ruštině je umístěna zde:

https://worldcrisis.ru/crisis/1338948