Poznej To /z bhagavadgíty/

16.04.2013 19:09

Poznej nezrozené To,
poznej nesmrtelné To,
poznej nekonečné To,
nikdy neproměnné,
nemysli si, že konáš
skutek co zabíjí.
Nemysli si, že máš moc,
abys k tomu dal povel.

Obnošený šat
tělo odkládá -
obnošená těla
odkládají ti, kteří
v nich spočívají.
A pak si stvoří
nová těla, jako nové šaty.

Nezraněn zbraněmi,
nespálen ohněm,
nevysušen větrem,
nesmáčen vodou -
takový je átman.
Nevysušen, nesmáčen,
nespálen, nezraněn.
Nejniternější poznání,
vždy a všude přítomné,
bytí veškerého bytí,
neproměnné, věčné,
navěky věků.