Přeběhlictví na Ukrajině

23.06.2015 17:48

Zase jednou ne pouze překlad, ale autorský článek týkající se určitého jevu na pozadí procesů v silových strukturách na Ukrajině, především přeběhlictví některých významných "siloviků" v poslední době na stranu Novoruska. Podkladem pro text byly převážně ruskojazyčné zdroje, ale nejen ty.