Skutečný populismus /Alexander Markovics/

25.02.2018 11:49

Skutečný populismus /Alexander Markovics/ - V rubrice Texty umisťuji tento článek převzatý včetně překladu ze stránek Délského potápěče. Myslím, že má v současných politických diskuzích hodně co říci, i když s ním nesouhlasím úplně ve všem. Například teze "Jedině když se osvobodí z liberální matrice, může skutečný populismus začít připravovat kulturní obrození Evropy v duchu tradičního křesťanství", je podle mě v Evropě již překonaná, protože může oslovit už leda část původní evropské populace, zatímco pro jinou část je křesťanství přinejmenším lhostejné, pokud ne vnímané na základě historické zkušenosti s círekevními strukturami vyloženě negativně. Nehledě na to, že křesťanství jako organizovaná náboženská struktura je nástrojem těch globalistických sil, jejichž dlouhodobý cíl je vůči "populismu", jak jej popisuje Markovics, kontraindikací.

Naproti tomu například teze "Jak tedy musí v 21. století vypadat skutečně populistická strana, aby se mohla stát opravdovou alternativou k liberalismu?

Naprosto bezpodmínečně musí zachovat věrnost svým kořenům a překračovat pravolevé dělení. V oblasti politiky identity a hodnot musí zaujmout pravicové pozice, tak aby mohla vzdorovat amerikanizaci a velké výměně, ekonomicky se však naopak musí poohlížet spíše na levici, a vymezit se vůči neoliberalismu a globalizaci," je velmi výstižná.

Markovics rovněž odkazuje na Čtvrtou politickou teorii - zde si dovolím pro studijní účely umístit odkazy na překlady z vlastní dílny, v nichž tuto politickou teorii ve stručnosti naznačuje Alexander Dugin /vydal i celou knihu, ale nebyla dosud přeložena a vydána v češtině/: https://kaliyuga0.webnode.cz/news/alexandr-dugin-ctvrta-politicka-teorie-konec-20-stoleti-konec-ery-moderny/ a https://kaliyuga0.webnode.cz/news/alexander-dugin-ctvrta-cesta-k-ruskemu-radu/