Velká říjnová socialistická revoluce, památníky, a liberálové vs. Stalin /V.V. Pjakin/

25.11.2017 20:22

Valerij Viktorovič Pjakin

 

(Úryvky z pořadu Otázka – odpověď ze dne 20. 11. 2017, převzato včetně překladu ze stránek Koncepce společné bezpečnosti - https://leva-net.webnode.cz)

 

Díky té revoluci v roce 1917 se mělo Rusko stát zcela bezbranným, té únorové, Rusko se mělo zhroutit. Ale generální štáb Ruska, rozvědka generálního štábu Ruska nabraly jiný kurz, kurz na záchranu Ruska. No a ve výsledku potom byla provedena Velká říjnová socialistická revoluce. Dokázali připravit bolševickou stranu, která byla nástrojem projevujícím se navenek, aby mohli provést kontrapřevrat. Revoluce je v podstatě převrat. Rusko se v únoru roku 1917 zhroutilo a v říjnu roku 1917, tedy vlastně v listopadu, protože říjnová se jmenuje podle starého kalendáře, Rusko opět získalo možnost se zachránit. Za to právě ty bolševiky tak nenávidí, že zachránili Rusko. Všichni bez výjimky. A znovu opakuji, že velkou roli v realizaci Velké říjnové socialistické revoluce sehrál ruský generální štáb a rozvědka generálního štábu. Důkazem toho je skutečnost, že prakticky celý generální štáb okamžitě přešel na stranu bolševiků.Navíc dokonce i Brusilov… Vzpomínáte na Brusilovu ofenzívu z roku 1916? A ten se snad dal k bílým? Ne, viděl zhoubnost této cesty, a proto se dal k bolševikům. Takže když někdo začne útočit na bolševiky, tak je jasné, že nenávidí Rusko a vše, co s ním souvisí, protože to byli právě bolševici, kteří Rusko zachránili.

 

Každý památník slouží jako prostředek a nositel nějakého egregoru. Jedná se jak o informace z minulosti, tak i o energetiku čerpanou ze současnosti. Mnohé v této památníkové propagandě kvůli tomu, že bolševici neměli možnost zformovat vlastní vládu, vlastní vedení a byli nuceni spolupracovat s trockisty, tak mnohé v této památníkové propagandě nebylo správné. Ale celkově si reálně uvědomovali, že nová doba si žádá nové hrdiny, které je třeba propagovat prostřednictvím památníků.

 

Proč Stalina tak nenávidí všichni ti „liberasti“, „kreativci“, spáči a další? Protože Stalinovým památníkem je celý náš stát, je jím Rusko. To jeho existence je tím památníkem. Je sice možné odstranit památníky z náměstí, ale toho člověka si lidé budou pamatovat kvůli tomu, co dokázal. Všechny ty fabriky, města, dopravní cesty, hydroelektrárny, vesmír a zbraně, to všechno jsou Stalinovy památníky. To proto všichni "liberasti" Stalina tak nenávidí.

 

Odkaz: https://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-20-11-2017/