VOJENSKÁ PŘEHLÍDKA

30.10.2018 21:57

Oceňuji, že k 100. výročí obnovení české státnosti došlo alespoň na průvod silových, bezpečnostních a záchranných složek státní správy a samosprávy dne 28. října (jen těch vozidel Městské policie hl. m. Prahy vzhledem k jejich významu bylo přespříliš v poměru k tomu, co předvedla AČR). Kdo má čas, může se podívat na čistě vojenskou přehlídku k 40. výročí osvobození Československa a porážky (nacistického) Německa ve 2, světové válce z roku 1985. Bez dalšího komentáře: https://www.youtube.com/watch?v=hJnd-XMxfyM

PS.: Ti pánové, které konkrétně a veřejně neznáme, z MO a GŠ AČR, kteří se zasloužili o to v uplynulých 30 letech, že byť strašlivě zredukovaná armáda neskončila jako lehký expediční sbor výhradně v rámci potřeb NATO, ale podržela si v rámci možného relativně celospektrální charakter, by si jednou, až to bude možné, zasloužili někde v Dejvicích nějaký společný bronzový mělký reliéf