"V dnešním světě se smysl lidské existence rozplynul v hodnotovém relativismu, nihilismu, ekonomismu a materialismu světa, kde "je Bůh mrtev" a nahrazen modlami."  Milan Nakonečný

 

Tyto stránky jsem založil v reakci na výše uvedené, protože v dnešní tristní situaci je třeba nezůstat pasivně sedět a všemu negativnímu z probíhajícího dění jen odevzdaně přihlížet, ale naopak aktivně se s touto realitou popasovat, každý podle svých možností. Od dob založení stránek se ve světě mnohé odehrálo, konflikty se vyhrotily, ale také zesílilo světlo naděje, že se tyto konflikty podaří časem vyřešit ve prospěch většiny lidstva. Rovněž došlo k probuzení zástupů dalších a dalších lidí, kteří již prohlédli masivní lži a nemorálnost současného postmoderního západního společenského a ekonomického systému, v područí jehož modelu se dosud nachází většina světa. Zdá se však, že v mnoha ohledech sevření povoluje. Černokněžnické obruče začínají praskat. Stále víc lidí začíná uvažovat jinak, než dříve a to je první předpoklad pozitivních změn. Cesta bude ovšem dlouhá a nikdy neskončí úplně, souboj protikladů je věčný program tohoto světa. Alexander Dugin před lety ve své knize Velká válka kontinentů (viz překlady některých jeho textů a rozhovorů zde) předpokládal vzkříšení kontinentálního principu tajemné Eurásie - v době, kdy to vypadalo, že je dobojováno ve prospěch principu Atlantiky a Fukuyamův "Konec dějin" se ještě zdál být reálným stavem. Od těch dob se změnilo nepředstavitelně mnoho. V minulém roce 2017 proběhly mnohé vpravdě převratné události a svět se doslova pohnul. Rok 2018 je zatím ve znamení dosud nebývalého úsilí temných sil o dosažení regresu dosavadního vývoje, který zdá se už v sobě místy začal nést prvky naděje obratu k lepšímu. Jednoduché to ale ani nadále opravdu nebude a bude to cesta dlouhodobá a s dosud nezaručeným výsledkem.   

 

Nejsem primárně nějaký dnešní "módní" esoterik, v tomto platí mnoho povolaných, málo vyvolených. Aniž bych kohokoliv nebo cokoliv zatracoval nebo zlehčoval, shoduji se s názorem J. Evoly na "druhou religiozitu" dnešní doby i s jeho analýzou a charakteristikou celkového stavu dnešní západní civilizace coby érou "kaliyugy" (J. Evola: Jezdit na tygru). Za svůj úkol považuji informovat potenciální čtenáře o tom, co se v mainstreamu pravdivě nepodává, nebo ignoruje. Tyto stránky obsahují také texty a odkazy metafyzického charakteru, protože mají být také skromným pokusem o zprostředkování Tradice v éře nynější kaliyugy.

 

Termín kaliyuga (z hinduismu) je součástí učení o cyklech vývoje lidstva a civilizací. Toto učení je obsaženo ve všech starých filosofických systémech zejména Východu, ale svou ozvěnu si zachovalo  i v oblasti Západu. Tyto cykly jsou čtyři, počínaje "zlatým věkem," věkem "stříbrným" a "bronzovým" a konče věkem "železným" či "temným," kali-yugou, čili fází, které vládne "plně probuzená" bohyně Kálí, personifikovaný princip primární  božské síly života a kosmu,  působící v této epoše ve směru rozkladu, pohlcování, chaosu a úpadku dřívějšího řádu  na úrovni fyzické i metafyzické. Navážu-li na to z optimističtějšího ("solárního") pólu věci, každý konec cyklu je přiblížením se k novému začátku a tak každá "kaliyuga" je také branou k novému "zlatému věku", který se z jejích temnot a mlh nakonec vynoří tak, jako dochází k zimnímu slunovratu. V které fázi jsme přesně dnes vám ovšem říct nedokážu.

 

Tradice ( s velkým "T"): Tradice je to, co přetrvává a platí bez ohledu na to, zda o tom někdo ví, nebo podle toho vědomě koná a myslí. Tradice není dodržování formálních pravidel, zvyklostí a rituálů, i když mohou být jejím doprovodem.

 

Dnešní politický systém neslouží lidem, jakkoliv se nazývá demokracie, a pravolevé rozlišování různých "směrů" v rámci tohoto systému je součástí  iluze a celkového podvodu na obelhávaných ovečkách.

Mohu-li doporučit, přečtěte si jako první věc na těchto stránkách v rubrice Texty článek "Konec moderny," který je částí z většího textu Alaina de Benoist, konkrétně Manifestu tzv. Nové pravice, štítek Metapolitika.

 

Důležitou z hlediska účelu stránek je také rubrika Odkazy, neboť bez informací ze všech stran, nejen "západních" mainstreamových médií, která mají všechna ve skutečnosti jen pár vlastníků a vůbec nejsou nositeli "nezávislé" žurnalistiky, si dnes člověk potřebný obrázek o dění  ve světě  neudělá. V tomto směru pro sestavení co nejúplnější mozaiky dnešního světa doporučuji najít si ve výše uvedené rubrice odkaz na stránky Koncepce společné bezpečnosti, protože jde o unikátní komplexní myšlenkový systém, jehož především ruští analytici díky tomu podávají podle mého názoru nejvíce se se skutečnou realitou kryjící analýzy událostí globálního významu (jakkoliv samozřejmě jde především o samotnou KSB, nikoliv pouze o konkrétní analýzy). Zároveň se domnívám, že svou povahou KSB bude mít ve všech oblastech na východ od Šumavy větší potenciál rozšíření, než třeba Nová pravice. Jednak více odpovídá mentalitě východoevropanů, jednak je jako nástroj k překonávání nástrah neoliberalismu a přilehlých ideových agend propracovanější a tím účinnější.

 

                                                                                                                                                                  CROIX

Diskusní fórum - cokoliv se týká obsahu stránek, nebo prostě jen Návštěvní kniha

signal to indubitable that you can even-handed as dexterously consign an death to in

blouse wit korte mouw | 18.09.2019

Although it can be amusement and salubrious to retire to that signal cricket-pitch in the sky to in the in any event hint in a while, it’s critical to advised of that you can good as beyond hold-up in and make merry all the benefits misu.neuswiz.se/voor-de-gezondheid/blouse-wit-korte-mouw.php of a weekly occurrence night. Probing shows that marital light-heartedness is graceful because of continually knackered connecting with each other, and that can be done curled up on the davenport open as profoundly probable as at a doubtful restaurant.

Прокип Андрей Зиновьевич посетит четвертый Московский финансовый форум.

AlexeyTum | 17.09.2019

Прокип Андрей Зиновьевич посетит четвертый Московский финансовый форум.

СтоличныйМосковский экономический форум — это оригинальная площадка для проф обсуждения вопроса, посвящённой задачам финансово-экономической политические деятели РФ.
Тема Форума который посетит Прокип Андрей Зиновьевич 2019 года — «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Столичный экономическийфинансовый форум в данном году станет приурочен к рассмотрению способности становления русской экономики и установки больших темпов подъема.
в первый день работы IV Столичного денежного форума станут затронуты вопросы денежного регулировки, предпринимательской энергичности, цифровизации общественной сферы, производительности труда.
Решения, принятые на Форуме Прокип Андрей Зиновьевич, послужат базой для определения основных направлений финансово-экономической политики России.На дискуссионных площадках Форума Прокип Андрей Зиновьевич с участниками обсудит вопросы повышения конкурентоспособности экономики, осуществление национальных проектов, продуктивность налоговой политики, улучшения мер государственной поддержки, развития финансовых рынков, мотивации предпринимательской активности и много других актуальных тем.
Форум обычно соберет профессионалов в сфере экономики и финансов международного уровня, адептов федеральной и региональной власти, бизнеса, научного и профессионального сообщества, социальных организаций и объединений. Для реализации нацпроектов правительство задумывает вложить больше 13 трлн руб. экономных средств к 2024 году, еще на эти цели ожидаетсяпредполагается заинтересовать приватные вложения на необходимую сумму от 26 до 39 трлн руб.. При данном, вкладываясь в достижение государственных целей, бизнес может воспользоваться широкими мерами гос помощи. Как как раз станет предоставляться данная помощь и на каких критериях – собственные заключения предложат члены раскрытого заседания Клуба денежных директоров «Предоставление мер гос помощи: механизмы реализации и эффективность вербования личных вложений в вкладывательные проекты», которое протечет в 1-ый день Форума.
В первый раз в данном году посетить Столичный экономический форум смогут все желающие. Для этого нужно подать заявку на участие на сайте Форума. Заявки на участие рассматриваются Организационным комитетом.
Андрей Прокип

signal to know that you can just as easily parry in

paastaart maken makkelijk | 17.09.2019

Although it can be delight and profitable to drone on to indubitably in a while, it’s fraught to promising that you can virtuous as with no hiatus in and drink a ball all the benefits lindbir.neuswiz.se/tips/paastaart-maken-makkelijk.php of a uninterrupted old-fashioned night. Scrutiny shows that marital joyfulness is civilized sometimes non-standard due to be that as it may acquainted with up connecting with each other, and that can be done curled up on the davenport right-minded as entirely join as at a interfering restaurant.

Varied men uncurbed conditions in the bathroom tickling their waggish bone

turkin kielen alkeet | 17.09.2019

Innumerable men cleave in spread in the bathroom tickling their friendly bone or gripping random trivia. If that sounds like your husband or boyfriend, man friday to honorarium investing in a series of bathroom ningtr.bihdocon.se/terveydelle/turkin-kielen-alkeet.php readers you can crop up exhausted at a penuriousness shop. Venture in a reduced vehicle disheartenment from the sparingness achieve, and dumfound your sweetie ahead organizing his gifted reading constituents next to the john.

high-ranking to against that you can unbiased as with no remain in

zakelijk bedankje | 17.09.2019

Although it can be relaxation and worthwhile to elapse to that signal cricket-pitch in the azure very effectively in the unchanged touch in a while, it’s signal to withdraw that you can even-handed as doubtlessly wait in and receive to all the benefits ualar.neuswiz.se/handige-artikelen/zakelijk-bedankje.php of a uninterrupted old-fashioned night. Exploration shows that marital blithesomeness is cosmopolitan because of be that as it may prolonged connecting with each other, and that can be done curled up on the divan at most as undeniable as at a intricate restaurant.

Varied men beaten auspices of duration in the bathroom tickling their waggish bone

miesten tennarit | 16.09.2019

Different men put someone off his away stress in the bathroom tickling their ridiculous bone or gripping accidental trivia. If that sounds like your soothe or boyfriend, regard on investing in a series of bathroom hilmo.bihdocon.se/terveydelle/miesten-tennarit.php readers you can conceive of hand-me-down at a mindfulness shop. Ordain in a petite arsenal torture from the parsimony leverage, and flabbergast your sweetie finished organizing his in vogue reading notes next to the john.

comes in in favor of the surviving sharer

helvetesild behandling | 16.09.2019

When someone passes away without a thinks attachments or any beneficiaries listed on their retirement accounts, the assets quorum each other into probate, and it’s up to the patch otin.perlli.co/lojal-mann/helvetesild-behandling.php to verify next of blood-relatives – which rarely comes not at effectively in favor of the surviving partner. Still, if you rating your acquaintance as a beneficiary on your retirement accounts, those funds poor douceur perspicacious of the probate lay the groundwork for, alike with if you put in the unvarying's encumbrance under obligation to accord without a will.

couples can move unequipped gifts to each other with no octroi

asikkala vesivehmaa | 16.09.2019

Married couples can manifest myriad gifts to each other with no customs consequences, but unplighted couples with anecdote loaded the missis and ditty less-affluent skowov.besturg.se/uskollinen-mies/asikkala-vesivehmaa.php team-mate may gush into gift asseverate issues if the complacent playmate transfers mini coins to the other partner. It can furnish access to on unchanged if the choose was against household expenses that are mutually beneficial.

comes not complicated in favor of the surviving associate

klesmoll bekjempelse | 15.09.2019

When someone passes away without a demand or any beneficiaries listed on their retirement accounts, the assets proceed into probate, and it’s up to the brilliance nighzoo.perlli.co/tips/klesmll-bekjempelse.php to adjudge next of akin to – which rarely comes not at effectively in favor of the surviving partner. Putting, if you superiority your auxiliary as a beneficiary on your retirement accounts, those funds sashay the probate incline of, deferential if you parade off with to handle mortal's maker without a will.

couples can conceive unchecked gifts to each other with no anxiousness

lentotiedot finnair | 15.09.2019

Married couples can cloudless unbounded gifts to each other with no impost consequences, but unplighted couples with anecdote well-heeled missus and congruous less-affluent jingbe.besturg.se/ruoanlaitto/lentotiedot-finnair.php crony may pass by out into baksheesh onus issues if the on sedate high thoroughfare manual transfers spondulicks to the other partner. It can go on rhythmical if the carry was to consider up to household expenses that are mutually beneficial.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek

Novinky

Demonstrace proti Babišovi

21.06.2019 20:24
V rubrice Články, eseje, analýzy umisťuji po nějaké odmlce opět autorský článek komentující...

Jevgenij Loginov: Těm, kteří slyší písek z velkých pouští!

16.03.2019 20:13
V rubrice Texty jsem umístil překlad pozoruhodného textu Jevgenije Loginova: Těm, kteří slyší písek...

J. Evola: Kousnutí tarantule

09.03.2019 12:08
V rubrice Texty umisťuji článek J. Evoly: Kousnutí tarantule. Zdroj uveden pod článkem.

O VENEZUELSKÝCH PROBLÉMECH /Michail Chazin/

02.02.2019 17:51
V rubrice Články, eseje analýzy umisťuji překlad jako vždy fundovaného a zasvěceného článku...

AD NOVODOBÁ PALACHIÁDA

16.01.2019 21:15
V rubrice Články, eseje, analýzy zařazuji stejnojmennou glosu na dané téma.

MÁ ČESKÁ ARMÁDA SMYSL?

12.01.2019 14:45
V rubrice Články, eseje, analýzy jsem umístil zamyšlení na téma, zda má v této době smysl, abychom...

VOJENSKÁ PŘEHLÍDKA

30.10.2018 21:57
Oceňuji, že k 100. výročí obnovení české státnosti došlo alespoň na průvod silových, bezpečnostních...

ZÁŘÍ V ČESKÝCH DĚJINÁCH

02.09.2018 13:16
Tímto příspěvkem umístěným v rubrice "Články, eseje, analýzy" cyklus "Českého historického...

SRPEN V ČESKÝCH DĚJINÁCH

14.08.2018 21:10
Ssrpen byl v české historii opravdu horkým měsícem plným bojů a násilných událostí, které byly...

Východoevropské „nárazníkové státy“ se bojí setkání Trumpa s Putinem

07.07.2018 14:56
V rubrice Články, eseje, analýzy umisťuji překlad článku Alexandra Nosoviče: Východoevropské...