Blog

Alexander Markovics: Skutečný populismus

25.02.2018 12:06
Evropou i celým Západem obchází strašidlo – strašidlo populismu. Co ale označení populismus vlastně znamená? A čím se skutečný populismus liší od populismu předstíraného, „populismu“ Emmanuela Macrona, Sebastiana Kurze a dalších liberálů, kteří se takto jen snaží zachránit liberalismus jeho...

O PARLAMENTNÍ DEMOKRACII

27.11.2017 20:04
" "Parlamenty jsou páteří tradiční demokracie v její dnešní, ve světě převládající, podobě. Parlament je falešným zastoupením lidu a parlamentní systém je scestným řešením problému demokracie. Parlament je původne zakládán, aby zastupoval lid, ale to samo o sobe je nedemokratické, protože...

Velká říjnová socialistická revoluce, památníky, a liberálové vs. Stalin /V.V. Pjakin/

25.11.2017 20:22
Valerij Viktorovič Pjakin   (Úryvky z pořadu Otázka – odpověď ze dne 20. 11. 2017, převzato včetně překladu ze stránek Koncepce společné bezpečnosti - https://leva-net.webnode.cz)   Díky té revoluci v roce 1917 se mělo Rusko stát zcela bezbranným, té únorové, Rusko se mělo zhroutit....

Co se vlastně stalo v říjnových volbách a co to je konceptuální moc?

06.11.2017 13:45
/Vladimíra Vítová/ „Elity“, respektive ti, co disponují neomezenými financemi (a nejedná se o národní „elity“) pečlivě a soustavně sledují skutečné nálady ve společnosti a pak přiměřeně těmto náladám vybírají tzv. politiky. Pro celé spektrum společenských nálad jsou do slova a do písmene mediálně...

"Normálův“ průvodce Novou pravicí /Manon Welles/

30.10.2017 19:09
Autorka: Manon Welles Nová pravice se v poslední době octla v hledáčku pozornosti mnohých, z nichž si někteří pod tímto označením bohužel představují občanské nacionalisty v trumpovských kšiltovkách. Nová pravice však existuje už přes půl století, když si v posledních...

Tomášovo evangelium (Připomenutí)

06.08.2017 18:30
/Croix/ Neumisťuji na stránkách kaliyugy0 celé Tomášovo evangelium, bylo by to zbytečné, protože již zveřejněno bylo. Pouze malý výběr některých v něm obsažených samostatných výroků a při té příležitosti, jimi inspirován, se trochu zamýšlím a připomínám, co bylo součástí původního křesťanství....

VELIKONOCE

11.04.2017 12:12
CROIX   Velikonoce jsou tradiční svátky jara, plodnosti, úrody, života, zrození, slunce, konce zimy (smrti), znovuzrození, též znovuzrození po předchozí mystické (či filosofické) smrti, symbolický i faktický význam období Velikonoc uznávalo pohanství i křesťanství i další náboženské směry ode...

O VÁNOCÍCH

27.11.2016 14:12
O VÁNOCÍCH      U evropských národů i národů jiných světadílů patří k největším svátkům v roce vánoce. Po celém světě mají mnoho společného, ale také zvláštního. Český národ si vytvořil tak osobitou podobu těchto svátků,  že pojem „české vánoce“ má specifický kulturní...

Dokud bude oheň trvat

22.05.2016 17:34
  .DONEC.ERVNT.IGNES. Dokud bude oheň trvat. Pokud bude trvat oheň, život v universu bude zářit... Pro filosofa není plodnějšího předmětu meditace; nic neprospěje více jeho myšlení. Oheň nás obklopuje a omývá ze všech stran; přichází k nám vzduchem, vodou i samotnou zemí, jež jsou jeho...

VVP

30.12.2015 23:17
"Ещо 50 лет назад ленинградская улица меня научила одному правилу: если драка неизбежна быть надо первым." VVP Ačkoliv může kaliyuga trvat déle než generaci nebo několik generací, je třeba držet své pozice...

Hodina Eurasie

26.10.2015 21:46
Hodina Eurasie Pokud jsme v Eurasii, pokud hovoříme jejím jménem, pokud zůstáváme spojeni s jejím tajemným, mystickým tělem, Eurasie patří nám, „našim“. Nehledě na všechna pronásledování ze strany atlantistů, nehledě na všechnu efektivnost jejich podvratné strategie, nehledě na těžký a hluboký...

Karel Jaromír Erben: Štědrý den /Kytice/

19.08.2015 23:38
Karel Jaromír Erben - Kytice Štědrý den I Tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen; v krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měkký len. „Toč se a vrč, můj kolovrátku, ejhle adventu již nakrátku a blízko, blizoučko Štědrý den! Mílotě děvčeti přísti, mílo za...

Fulcanelli: Středověk a renesance

16.08.2015 20:03
Následující text je sestaven z citací z díla Příbytky Filosofů, jehož autorem je Fulcanelli, konkrétně z II. kapitoly Knihy první, kterou Mistr nazval Středověk a renesance. Jsou to tedy fragmenty pozoruhodné úvahy na dané téma z pohledu spirituální alchymie. Fulcanelliho dílo,...

J. Evola: Výchozí bod tradičních učení

08.12.2013 12:11
Výchozí bod tradičních učení   /Se svolením redakce www.juliusevola.cz zde umisťuji text J. Evoly, jde o  překlad první kapitoly jeho  knihy Revolt against the Modern World - Vzpoura proti modernímu světu, která u nás dosud celá přeložená do češtiny a vydaná nebyla. Původní italské...

Absolutno (Kybalion)

14.11.2013 21:02
Tři zasvěcenci: Kybalion. Studie o hermetické filozofii. Bratislava 2007, 2012     Základní podstatu absolutna není možné poznat, avšak s jeho existencí se pojí určité pravdy, které je lidská mysl nucena přijmout. Zkoumání těchto informací představuje řádný předmět bádání, a...

J. Evola: K tajemství degenerace

28.06.2013 19:11
K tajemství degenerace (Zprotředkovávám zde podle mého velmi důležitý text ze stránek  https://hrdost.net/  s laskavým svolením redakce)     Červen 23, 2013 Autor: orkyniosdrymos Článek Julia Evoly vydaný v časopise „Deutsches Volkstum“, Nr. 11, 1938. Do češtiny...

Miroslav Dolejší: Politická fakta před vstupem do r. 1999

21.05.2013 19:09
Odkaz na stránky z nichž text pochází je uveden dole. Ač je text z konce 90. let, stále je aktuální z hlediska pochopení toho co a proč se vlastně dnes děje v (geo)politické rovině ve světě. Nečekejte ovšem žádný učebnicový dějepis, žádný výklad dějin jejich vítězi, na který jste zvyklí. Berte...

Smaragdová deska

09.05.2013 20:02
1. Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, 2. že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci. 3. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této...

Taira Šigesuke: Bušidó.

02.05.2013 18:56
Taira Šigesuke: Bušidó. Cesta samuraje. vyd. Mgr. Zdeněk Kurfürst – Temple, Praha 2002. Taira Šigesuke (1639-1730), japonský samuraj, autor knihy ponaučení pro válečníky, z níž jsou citované úryvky.   Počáteční promluva: Hlavním cílem v životě člověka, jenž se považuje za válečníka, by měla...

Poznej To /z bhagavadgíty/

16.04.2013 19:09
Poznej nezrozené To, poznej nesmrtelné To, poznej nekonečné To, nikdy neproměnné, nemysli si, že konáš skutek co zabíjí. Nemysli si, že máš moc, abys k tomu dal povel. Obnošený šat tělo odkládá - obnošená těla odkládají ti, kteří v nich spočívají. A pak si stvoří nová těla, jako...

Hermés ke svému synu Tatovi o tom, že NEZJEVNÝ BŮH JE NEJZJEVNĚJŠÍ

16.04.2013 19:07
(https://www.fysis.cz/hnauky)       Také tuto řeč přednesu tobě, Tate, abys nezůstal nezasvěcený do mystérií Boha, který je příliš mocný, než aby mohl být pojmenován.  Uvědom si tedy, jak se ti to, co se mnohým zdá nezjevné, stane nejzjevnější. Vždyť by to vůbec...

Pohár neboli Jednota

16.04.2013 19:04
Řeč Hermova k jeho synu Tatovi   (https://www.fysis.cz/hnauky)   Hermés: Řeč, Tate, rozdělil  tedy  mezi všechny lidi, Mysl však nikoliv. Ale ne snad, že by některým nepřál: vždyť nepřejícnost nepřichází odtud,  nýbrž povstává  dole v duších lidí, kteří nemají...

Konec moderny (Alain de Benoist - úryvek z Manifestu tzv. Nové pravice)

16.04.2013 19:02
  Každé kritické myšlení začíná posuzováním doby, v níž se rozvíjí. Dnes se nacházíme v přechodném období, na přelomu v podobě „interregna“, rýsujícího se na pozadí velké krize: konce moderny. 1. Co je moderna? Moderna je politické a filosofické hnutí posledních tří staletí západních...

Diskusní téma: Texty

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek