Jaká matrice se otřásla v základech?

25.08.2016 16:52

Na facebooku jsem narazil na otázku jednoho z diskutujích v jistém vlákně cizího účtu, která se týkala ničivého  zemětřesení, ke kterému došlo v Itálii, převážně v oblasti Umbrie, 24. srpna 2016. "Co myslíš, má zemětřesení tam nějakou symboliku?" Dobrá otázka! Zaujala mě natolik, ač nebyla položená přímo mě, že jsem si udělal malou rešerši na netu k dané oblasti a zjistil následující: je tam Assisi spojené s sv. Františkem, zakladatelem františkánů a italským národním patronem, dnešní papež je taky František, do Říma co by kamenem dohodil... V Orvietu žilo několik papežů a je tam velká etruská nekropole. Je tam Trasimenské jezero u kterého v krvavé bitvě porazil Římany Hanibal. V Nursii se narodil sv. Benedikt. V Rieti se na náměstí nachází pomyslný "pupek Itálie", střed italské "boty".... Jedno z nejspoškozenějších měst je Amatrice; pohledem hermetické kabaly (neplést s židovskou!): a-matrice, matrice, matice, fundament, podstata, forma do níž se odlévá kovový odlitek, živná mateřská půda, to, od čeho se odvozuje následná realita atp. Otřásá se v základech "biblický projekt", nebo "nový Řím" v podobě EU? Došlo k tomuto jevu, který je jinak velkým neštěstím pro místní obyvatele, v Itálii, protože je sídlem papežství, nebo snad proto, že Itálie se stala hlavní cestou pro splnění atlanticko-eurounijního projektu vytvoření "nových národů" v Evropě cestou nezvládání tzv. uprchlické krize? Ponechávám odpověď na otázky otevřenou, jako inspiraci pro úvahy ctěných čtenářů...