Rusko a Evropa se navzájem potřebují.

11.02.2016 21:03

Dokončil jsem překlad článku Sergeje Pankina: Zákony geopolitiky: Rusko a Evropa se navzájem potřebují. Myslím, že je tam v kostce shrnuto a jednoduše vyloženo mnoho praktických základních věcí k tématu vztahů na úrovni atlantismus-Eurasie-Rusko.