Smaragdová deska

09.05.2013 20:02

1. Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné,

2. že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.

3. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.

4. Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou,

5. vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou.

6. On jest otcem universálního telesmatu celého světa.

7. Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.

8. Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.

9. On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje s nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořeních i doleních.

10. Takto budeš míti slávu celého vesmíru; veškerá temnota prchne před tebou.

11. Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou.

12. Takto stvořen byl vesmír.

13. Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.

14. Proto byl jsem nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru.

15. Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.

 

překlad Pierra de Lasenic v: Hermes Trismegistos a jeho zasvěcení. Trigon 1990.