Tomášovo evangelium (Připomenutí)

06.08.2017 17:23

     Jak je zřejmé už z názvu, dnešní novinka není "dnešní" a není ani "novinkou," proto ji neumísťuji do rubriky "Clánky, eseje, analýzy," ale tam kam jí náleží, neboť je nadčasovým textem, tedy do rubriky "Texty," k dalším podobným materiálům. Neumisťuji na stránkách kaliyugy0 celé Tomášovo evangelium, bylo by to zbytečné, protože již zveřejněno bylo. Pouze malý výběr některých v něm obsažených samostatných výroků a při té příležitosti, jimi inspirován, se trochu zamýšlím a připomínám, co bylo součástí původního křesťanství.  

     Křesťanství je stále hodnotovou osou a v tomto ohledu i myšlení řídící etickou strukturou Západu a s ním i dalších zemích, které jsou s ním nějak v tomto ohledu historicky a mocensky spojené. Ať už je to východní Evropa, Rusko, latinská Amerika, nebo třeba Filipíny. I v ateistických částech společnosti stejně skrytě  vládne hodnotový odkaz křesťanství, protože výklad světa, typický způsob jeho dualistického výkladu a morální imperativy v zákonech celé společnosti stále ve skutečnosti vycházejí z tzv. biblického projektu a řídí se formálně, navenek, pokud jde o pozitivní právo, Desaterem.

     Nechci se nyní pouštět do rozboru křesťanství a jeho historie, neboť jde o příliš rozsáhlé téma. Ale využívím příležitosti ukázat a připomenout na Tomášově evangeliu, které patří mezi tzv. apokryfní evangelia, která nebyla přijata do biblického kánonu Nového zákona z rozhodnutí církve (církví), že původní křesťanství vycházelo z jiných pozic a vykládalo dualitu světa jinak, než to na koncilech postupně vypilované do podoby programu pasení oveček.

     Na příkladu Tomášova evangelia je možné zřetelně rozpoznat, že původně křesťanství obsahovalo základy hermetického výkladu světa. A tento výklad, protože Tomášovo evangelium je sbírkou údajně autentických 114 Ježíšových výroků, které jistý Tomáš pouze zapsal, poskytl tedy svým učedníkům, stoupencům a následovatelům tedy sám Ježíš!

     Shoda některých výroků Tomášova evangelia s hermetickým výkladem světa je taková, že pokud jde o vybrané příklady, odhalují se v nich hlavní principy z nichž vychází při svých postupech například spirituální alchymie mnohem otevřeněji, než v klasickcých alchymických textech.