Trump a finančníci (Michail Chazin)

19.02.2017 19:15

Pozoruhodný článek od Michaila Chazina pokoušející se ve stručnosti odpovědět na některé otázky, které jsou kladeny v souvislosti se vstupem zástupců banky Goldman Sachs, která je považovaná za základnu finančníků, do Trumpova týmu  a se zrušením řady omezení pro finanční sektor z roku 2008, zavedených Obamou