ZA PRAVOU EVROPU

06.02.2016 19:47

Dnes jsem dokončil překlad a publikoval nový článek jehož autorem je Alexander Dugin: Za pravou Evropu. Z filozofického a mýtického úhlu pohledu se zabývá tématem pravého ducha Evropy, kterou pojímá jako civilizaci stojící na určitých idejích a tradicích, a věčným bojem duchovních principů evropské civilizace s vnějšími i vnitřními rozkladnými silami jí nepřátelských "antiprincipů."