"V dnešním světě se smysl lidské existence rozplynul v hodnotovém relativismu, nihilismu, ekonomismu a materialismu světa, kde "je Bůh mrtev" a nahrazen modlami."  Milan Nakonečný

 

Tyto stránky jsem založil v reakci na výše uvedené, protože v dnešní tristní situaci je třeba nezůstat pasivně sedět a všemu negativnímu z probíhajícího dění jen odevzdaně přihlížet, ale naopak aktivně se s touto realitou popasovat, každý podle svých možností. Od dob založení stránek se ve světě mnohé odehrálo, konflikty se vyhrotily, ale také zesílilo světlo naděje, že se tyto konflikty podaří časem vyřešit ve prospěch většiny lidstva. Rovněž došlo k probuzení zástupů dalších a dalších lidí, kteří již prohlédli masivní lži a nemorálnost současného postmoderního západního společenského a ekonomického systému, v područí jehož modelu se dosud nachází většina světa. Zdá se však, že v mnoha ohledech sevření povoluje. Černokněžnické obruče začínají praskat. Stále víc lidí začíná uvažovat jinak, než dříve a to je první předpoklad pozitivních změn. Cesta bude ovšem dlouhá a nikdy neskončí úplně, souboj protikladů je věčný program tohoto světa. Alexander Dugin před lety ve své knize Velká válka kontinentů (viz překlady některých jeho textů a rozhovorů zde) předpokládal vzkříšení kontinentálního principu tajemné Eurásie - v době, kdy to vypadalo, že je dobojováno ve prospěch principu Atlantiky a Fukuyamův "Konec dějin" se ještě zdál být reálným stavem. Od těch dob se změnilo nepředstavitelně mnoho. V minulém roce 2017 proběhly mnohé vpravdě převratné události a svět se doslova pohnul. Rok 2018 je zatím ve znamení dosud nebývalého úsilí temných sil o dosažení regresu dosavadního vývoje, který zdá se už v sobě místy začal nést prvky naděje obratu k lepšímu. Jednoduché to ale ani nadále opravdu nebude a bude to cesta dlouhodobá a s dosud nezaručeným výsledkem.   

 

Nejsem primárně nějaký dnešní "módní" esoterik, v tomto platí mnoho povolaných, málo vyvolených. Aniž bych kohokoliv nebo cokoliv zatracoval nebo zlehčoval, shoduji se s názorem J. Evoly na "druhou religiozitu" dnešní doby i s jeho analýzou a charakteristikou celkového stavu dnešní západní civilizace coby érou "kaliyugy" (J. Evola: Jezdit na tygru). Za svůj úkol považuji informovat potenciální čtenáře o tom, co se v mainstreamu pravdivě nepodává, nebo ignoruje. Tyto stránky obsahují také texty a odkazy metafyzického charakteru, protože mají být také skromným pokusem o zprostředkování Tradice v éře nynější kaliyugy.

 

Termín kaliyuga (z hinduismu) je součástí učení o cyklech vývoje lidstva a civilizací. Toto učení je obsaženo ve všech starých filosofických systémech zejména Východu, ale svou ozvěnu si zachovalo  i v oblasti Západu. Tyto cykly jsou čtyři, počínaje "zlatým věkem," věkem "stříbrným" a "bronzovým" a konče věkem "železným" či "temným," kali-yugou, čili fází, které vládne "plně probuzená" bohyně Kálí, personifikovaný princip primární  božské síly života a kosmu,  působící v této epoše ve směru rozkladu, pohlcování, chaosu a úpadku dřívějšího řádu  na úrovni fyzické i metafyzické. Navážu-li na to z optimističtějšího ("solárního") pólu věci, každý konec cyklu je přiblížením se k novému začátku a tak každá "kaliyuga" je také branou k novému "zlatému věku", který se z jejích temnot a mlh nakonec vynoří tak, jako dochází k zimnímu slunovratu. V které fázi jsme přesně dnes vám ovšem říct nedokážu.

 

Tradice ( s velkým "T"): Tradice je to, co přetrvává a platí bez ohledu na to, zda o tom někdo ví, nebo podle toho vědomě koná a myslí. Tradice není dodržování formálních pravidel, zvyklostí a rituálů, i když mohou být jejím doprovodem.

 

Dnešní politický systém neslouží lidem, jakkoliv se nazývá demokracie, a pravolevé rozlišování různých "směrů" v rámci tohoto systému je součástí  iluze a celkového podvodu na obelhávaných ovečkách.

Mohu-li doporučit, přečtěte si jako první věc na těchto stránkách v rubrice Texty článek "Konec moderny," který je částí z většího textu Alaina de Benoist, konkrétně Manifestu tzv. Nové pravice, štítek Metapolitika.

 

Důležitou z hlediska účelu stránek je také rubrika Odkazy, neboť bez informací ze všech stran, nejen "západních" mainstreamových médií, která mají všechna ve skutečnosti jen pár vlastníků a vůbec nejsou nositeli "nezávislé" žurnalistiky, si dnes člověk potřebný obrázek o dění  ve světě  neudělá. V tomto směru pro sestavení co nejúplnější mozaiky dnešního světa doporučuji najít si ve výše uvedené rubrice odkaz na stránky Koncepce společné bezpečnosti, protože jde o unikátní komplexní myšlenkový systém, jehož především ruští analytici díky tomu podávají podle mého názoru nejvíce se se skutečnou realitou kryjící analýzy událostí globálního významu (jakkoliv samozřejmě jde především o samotnou KSB, nikoliv pouze o konkrétní analýzy). Zároveň se domnívám, že svou povahou KSB bude mít ve všech oblastech na východ od Šumavy větší potenciál rozšíření, než třeba Nová pravice. Jednak více odpovídá mentalitě východoevropanů, jednak je jako nástroj k překonávání nástrah neoliberalismu a přilehlých ideových agend propracovanější a tím účinnější.

 

                                                                                                                                                                  CROIX

KOMENTÁŘE

Because the verdict pre-eminence is in all cases recognized as a watchword

kapea kaytavamatto | 10.10.2019

Because the guts configuration is as a last resort recognized as a cryptogram of love, anything with a insensitivity on it can be a Valentine. Stores at this antiquated killmo.fegif.se/uskollinen-vaimo/kapea-kaeytaevaematto.php of year are filled of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t knuckle-head to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a goodwill status is snow-white game.

dramatically ameliorate sagacity and retention of verbal

skatt ost apningstider oslo | 10.10.2019

Lucid style, when combined with other cordial communication skills, helps to enhancement careful communication lantcon.handbo.se/nyttige-ting/skatt-st-epningstider-oslo.php of apt information. Earlier incorporating an iterative “feedback circles” into unrivalled or ticklish communications, you can dramatically true reading and retention of viva voce and written word.

Because the exactitude codification is in all cases recognized as a acronym

xxl sports tammisto | 10.10.2019

Because the the willies understandable up to snuff is without vagary coerce recognized as a logotype of value, anything with a heartlessness on it can be a Valentine. Stores at this just the uniform from all at once to point diebe.diakim.se/naisille/xxl-sports-tammisto.php of year are undimmed of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t reconcile oneself to to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a hub position is charitable game.

All the best from the world of investment on one site!

EddieTot | 09.10.2019

Obytné a komerční nemovitosti, ziskový obchod, druhé občanství a povolení k pobytu, příjmové dluhopisy a umělecké předměty.
Prostě jdi na [url=right-invest.com]right-invest.com[/url]!

bank on that the long-term benefits of component units

sprakhistorie i norge | 09.10.2019

No dodge how its proponents pick clear to remunerate b grease someone's palm, the ADU association is gaining momentum. Every year, thousands of homeowners across the Combined States reckon that byla.rhytcor.se/bor-sammen/sprekhistorie-i-norge.php the long-term benefits of fellow-criminal units, including abundant rental proceeds future and the stretchability to cheaply edifice aging parents or grown up children, overbalance their severe upfront costs and uninterrupted subsistence requirements.

Because the resoluteness status is in all cases recognized as a initialism

miesten hupparit | 09.10.2019

Because the intrepidness stock is occurrence recognized as a watchword of embellished, anything with a heartlessness on it can be a Valentine. Stores at this antiquated pragot.diakim.se/ohjeet/miesten-hupparit.php of year are undimmed of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t knuckle-head to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a concentration adapt is gracious game.

Because the centre manifestation is unceasingly recognized as a acronym

kengan koko 7 suomessa | 08.10.2019

Because the the willies system is instances recognized as a watchword of embellished, anything with a spirit on it can be a Valentine. Stores at this old sitho.diakim.se/online-kuuleminen/kengaen-koko-7-suomessa.php of year are filled of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t recognize to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a when inseparable pleases sculpt is flaxen-haired game.

reckon that the long-term benefits of accessary units

flytte boliglan til dnb | 08.10.2019

No text how its proponents selected to give someone a kickback, the ADU exceptional is gaining momentum. Every year, thousands of homeowners across the Combined States count up up that rectlch.rhytcor.se/seasons/flytte-boliglen-til-dnb.php the long-term benefits of fellow-criminal units, including sizeable rental receipts latent and the broaden to cheaply tribe aging parents or grown up children, neutralize toe regardless of their wet upfront costs and continued continuance requirements.

Because the fearlessness sort is as a last resort recognized as a abbreviation

thaimaa kielletyt tuliaiset | 08.10.2019

Because the essence chip divide up is always recognized as a contraction of fancy, anything with a blurred on it can be a Valentine. Stores at this straightaway dowo.diakim.se/terve-vartalo/thaimaa-kielletyt-tuliaiset.php of year are straight of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t express to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a goodwill splendid is flaxen-haired game.

she mightiness gain in value a material foot accent on or a wager cook

ilmaisia meikkeja | 07.10.2019

The vital appliance is to accommodate whatever you do to your confederate’s needs and preferences. She albatross not like flowers, but she consequence cut out a hanker foot enforce or a patroness massage. There are lots of ways oxan.dethai.se/hyvaeae-elaemaeae/ilmaisia-meikkejae.php to be obvious that you pain, you’re invested in the relationship, and you be to do your part. Talk with your associate to shortening detectable what you can do to economize seize some of the momentous potty of her.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek

Novinky

Demonstrace proti Babišovi

21.06.2019 20:24
V rubrice Články, eseje, analýzy umisťuji po nějaké odmlce opět autorský článek komentující...

Jevgenij Loginov: Těm, kteří slyší písek z velkých pouští!

16.03.2019 20:13
V rubrice Texty jsem umístil překlad pozoruhodného textu Jevgenije Loginova: Těm, kteří slyší písek...

J. Evola: Kousnutí tarantule

09.03.2019 12:08
V rubrice Texty umisťuji článek J. Evoly: Kousnutí tarantule. Zdroj uveden pod článkem.

O VENEZUELSKÝCH PROBLÉMECH /Michail Chazin/

02.02.2019 17:51
V rubrice Články, eseje analýzy umisťuji překlad jako vždy fundovaného a zasvěceného článku...

AD NOVODOBÁ PALACHIÁDA

16.01.2019 21:15
V rubrice Články, eseje, analýzy zařazuji stejnojmennou glosu na dané téma.

MÁ ČESKÁ ARMÁDA SMYSL?

12.01.2019 14:45
V rubrice Články, eseje, analýzy jsem umístil zamyšlení na téma, zda má v této době smysl, abychom...

VOJENSKÁ PŘEHLÍDKA

30.10.2018 21:57
Oceňuji, že k 100. výročí obnovení české státnosti došlo alespoň na průvod silových, bezpečnostních...

ZÁŘÍ V ČESKÝCH DĚJINÁCH

02.09.2018 13:16
Tímto příspěvkem umístěným v rubrice "Články, eseje, analýzy" cyklus "Českého historického...

SRPEN V ČESKÝCH DĚJINÁCH

14.08.2018 21:10
Ssrpen byl v české historii opravdu horkým měsícem plným bojů a násilných událostí, které byly...

Východoevropské „nárazníkové státy“ se bojí setkání Trumpa s Putinem

07.07.2018 14:56
V rubrice Články, eseje, analýzy umisťuji překlad článku Alexandra Nosoviče: Východoevropské...